Chính sách bảo mật

Nyitawards chào mừng bạn truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ Nyitawards luôn chú trọng bảo vệ thông tin, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật giữ liệu. 

1/ Thu thập Thông Tin Cá Nhân

Nyitawards có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia vào diễn đàn, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và thông tin liên quan đến tài khoản.

2/ Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Nyitawards sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác thực tài khoản của bạn và cung cấp quyền truy cập vào diễn đàn.
  • Tương tác và cung cấp hỗ trợ cho bạn trên diễn đàn.
  • Cung cấp thông tin, bài viết, hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Gửi thông báo, cập nhật, hoặc thông tin liên quan từ chúng tôi.

3/  Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Nyitawards cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin này khỏi truy cập trái phép, mất mát, hoặc lộ trình.

4/ Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Nyitawards sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các tình huống sau đây:

  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.
  • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các đối tác hoạt động cùng chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Khi chúng tôi cần tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quyết định của cơ quan chức năng.

5/ Quyền Truy Cập và Điều Chỉnh Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của bạn trên diễn đàn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về vấn đề này.

6/ Sử Dụng Cookies

Nyitawards sử dụng cookies để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên diễn đàn. Cookies giúp cải thiện trải nghiệm của bạn và phân tích cách bạn sử dụng diễn đàn.

7/ Sự Thay Đổi của Chính Sách

Nyitawards có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên diễn đàn.

Chính sách Bảo mật này được tạo lập để bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập Nyitawards. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chi tiết về diễn đàn Nyitawards: